آموزش تخصصی سازهای زهی

رومانس آکادمی سابقه درخشانی در اموزش تخصصی سازهای زهی با اساتید برجسته ایرانی و غیرایرانی دارد.این دوره ها بصورت حضوری و آنلاین مناسب همۀ رده های سنی برای تمامی سازهای زهی(ویلن،آلتو،ویلنسل و…)برگزار میشوند.