آموزش تخصصی پیانو

آکادمی رومانس دوره های تخصصی آموزش پیانو را به کمک اساتید برجسته دانشگاه ها و بهترین اساتید ایرانی و غیرایرانی بصورت حضوری و آنلاین در رده های سنی مختلف برگزار میکند.