تعریف موسیقی و رفتار موسیقایی

وقتی کلمه موسیقی را به‌کار می‌بریم، به جنبه‌ای از رفتار انسان اشاره می‌کنیم که شامل خلق و تولید اصوات سازمان‌یافته است. هدف از تولید این اصوات می‌تواند یا صِرف تولید آنها باشد (موسیقی برای موسیقی).یا به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دیگر (موسیقی در خدمت امر دیگر).  آنچه که این تعریف را معنادار می‌کند، درواقع …

تعریف موسیقی و رفتار موسیقایی Read More »