تاریخچۀ پیانو

نحوه کار پیانو​ پیانو که به زبان ایتالیایی پیانو- فورته، به زبان فرانسوی پیانو یا پیانو- فورته و به زبان آلمانی کلاویِر خوانده می‌شود، سازی است دارای صفحه‌کلید. هر کلید به یک چکش که نوک آن با نمد پوشانده شده است متصل است و از برخورد هر چکش با یک یا چند سیم مفتولی، صدای …

تاریخچۀ پیانو Read More »