حمل و جابجایی پیانو امری حساس و تخصصی است که نباید مانند جابجایی دیگر وسایل به آن نگاه کرد. متخصصین حمل پیانو با استفاده از ابزار و وسایل مخصوص جابجایی پیانو را انجام میدهند که از بروز صدمه به بدنه و اجزای ساز جلوگیری شود. متخصصین حمل پیانو در گالری رومنس افرادی مجرب و دوره دیده هستند که در جابجایی پیانو در تمام نقاط ایران بیش از بیست سال سابقه درخشان دارند.